Bezterminowa (polisa)

Rodzaj umowy, w której nie została określona żadna data jej zakończenia. W przypadku polisy na życie jest to o tyle istotne, że głównym czynnikiem decydującym o wysokości proponowanej klientowi składki ubezpieczeniowej jest wiek osoby ubezpieczonej. Im jesteśmy starsi, tym przystąpienie do ubezpieczenia będzie droższe. Dlatego zawierając umowę bezterminową mamy możliwość kontynuowania jej tak długo, jak długo chcemy opłacać składki i uniknięcia sytuacji, w której w wieku 60+ zostaniemy bez ubezpieczenia. Zawarcie nowej umowy może się wtedy okazać zbyt drogie, niemożliwe z uwagi na stan zdrowia lub być zaoferowane na bardzo niekorzystnych warunkach.

Istotną różnicą pomiędzy umową terminowa i bezterminową są możliwości dotyczące zmian umowy w trakcie jej trwania. W umowach bezterminowych, na warunkach zgodnych z OWU, można zawieszać składkę lub przekształcić w polisę w bezskładkową. W umowie terminowej nie ma takich możliwości, a jeśli spóźnimy się z opłaceniem składki i coś nam się w tym czasie przydarzy, ubezpieczenie zwyczajnie nie zadziała.  Umowa bezterminowa oznacza też, że jeśli opłacamy składki, świadczenie z tytułu śmierci zostanie wypłacone NA PEWNO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *